Thursday, July 18, 2024

အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း