Sunday, December 4, 2022

အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း