Thursday, July 18, 2024

နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း