Sunday, December 10, 2023

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်မှ မတ်လ ၁၃ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း