Wednesday, May 29, 2024

ဇူလိုင်လ ၄ ရက်မှ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း