Sunday, December 10, 2023

အောက်တိုဘာလ ၂၃ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ထိ၊၂၀၂၃ ခုနှစ် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း