Wednesday, May 29, 2024

ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်မှ ဇန်နဝါရီလ (၂) ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း