Sunday, December 10, 2023

ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်မှ ဇန်နဝါရီလ (၂) ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း