Sunday, December 4, 2022

ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်မှ ဇန်နဝါရီလ (၂) ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း