Thursday, April 18, 2024

ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်မှ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း