Thursday, July 18, 2024

ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရိလ  ၁၃ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း