Wednesday, May 29, 2024

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရိလ  ၂၇ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကရင် နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း