Wednesday, May 29, 2024

သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်းတင်ပြချက်