Wednesday, September 27, 2023

အောက်တိုဘာလ ၁၀ရက်မှ အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်ပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း