Sunday, December 4, 2022

အောက်တိုဘာလ ၁၀ရက်မှ အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်ပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း