Tuesday, June 25, 2024

အောက်တိုဘာလ ၂၄ရက်မှ နို၀င်ဘာလ ၆ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း