Wednesday, May 29, 2024

စက်တင်ဘာလ ၂၅ရက်မှ အောက်တိုဘာလ ၈ရက်နေ့ထိ၊၂၀၂၃ ခုနှစ် ကရင်နီပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ် အတွင်း စစ်ကောင်စီ၏ ချိုးဖောက်မှုများ အကျဉ်း